Oddział KANCELARII ADWOKACKIEJ TUSCH w Grudziądzu - ostatnie prace wykończeniowe 😜 wykonywał Producent reklam Artline.

Nasza Kancelaria w ramach CSR – Corporate Social Responsibility nawiązała współpracę z Toruńskim Klubem Sportowym Angels Toruń - naszym zawodnikom życzymy samych wygranych 

Okres świadczeniowy trwa od października danego roku 
do końca września roku następnego. 30 września 2017 roku skończy się pierwszy wydłużony okres pobierania 500 zł na drugie i kolejne dziecko. Zatem, by uzyskać pieniądze 
w październiku, nowy wniosek należy złożyć najlepiej w sierpniu, by pieniądze otrzymać do końca października.

Tagi : prawo;rodzina;
Kategorie : Prawo
Komentarze : 0 Komentarz Dopisz komentarz

Nasz racjonalny ustawodawca tworzy prawo dla obywateli.

"Jeśli: 1) iudicium jest legitimum, 2) wniesiona skarga jest in ius concepta i 3) skierowana jest in personam, to konsumpcja skargi następowała ipso iure. Przy braku jednego z tych wymogów, a więc: 1) w iudicium imperio continens, albo gdy 2) wnoszona skarga opierała się na fakcie, czy wreszcie 3) skarga miała charakter rzeczowy, konsumpcja skargi następowała dopiero wtedy, gdy pozwany ponownie o to samo roszczenie podniósł przeciw powodowi zarzut, iż w sporze już raz miała miejsce litis contestatio." (cytat z profesora nauk prawnych Władysława Rozwadowskiego).

Tagi : prawo;sąd;
Kategorie : Prawo
Komentarze : 0 Komentarz Dopisz komentarz

Miło nam poinformować, iż już po raz kolejny nasza Kancelaria została doceniona przez portal ofachowcach.pl - dziękujemy wszystkim Klientom za zamieszczone tam opinie.

Jednym z głównych czynników wpływających na owocną współpracę z kontrahentami to fachowo sporządzona umowa handlowa.

Konstruowanie kontraktu handlowego to w dużej mierze proces wybiegania w przyszłość i podjęcia próby przewidywania zdarzeń mogących zaistnieć w czasie realizacji umowy. Dobra umowa handlowa to umowa kompletna, przejrzysta i niedająca podstaw do wytoczenia sporów sądowych o interpretację jej zapisów.

Świadczona przez nas pomoc prawna obejmuje zarówno etap sporządzania umów, ich opiniowania, jak i negocjowania ich warunków z partnerem biznesowym klienta. Kancelaria zajmuje się również reprezentowaniem klienta w sporach sądowych, związanych z nienależytym lub niewykonaniem umowy oraz odpowiedzialności kontraktowej.

Ocena

6
Jun

Ponownie potwierdzam swą wiarę w polskie sądy!!!
Dwa miesiące temu odliczaliście razem ze mną, niestety wszystko przesuneło się w czasie ale... dzisiaj nastąpił wielki finał!!!

OLIWA SPRAWIEDLIWA, ZAWSZE NA WIERZCH WYPŁYWA.

Serdeczne podziękowania dla Kancelaria Adwokackiej Tusch a w szczególności dla Pana Mecenasa Adam Tusch. Wszystkim potrzebującym pomocy prawnej polecam Pana Mecenasa, jest osobą konkretną, zdecydowaną z nowoczesnym podejściem i przede wszystkim kompetentną.
Jeszcze raz bardzo dziękuję Panie Mecenasie.

Szkolenie zawodowe - Zagadnienia podziału majątku wspólnego w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego i Sądu Okręgowego w Toruniu- prowadzi SSO Włodzimierz Jasiński. W szkoleniu naszą Kancelarię reprezentują adw. Adam Tusch , adw. Michał Tusch , adw. Jan Sebastian Meler.

Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do skorzystania z pomocy obrońcy.

Wybór osoby adwokata jest dowolny. Osoba podejrzana, już na wczesnym etapie postępowania przygotowawczego (śledztwa) powinna skontaktować się z adwokatem w celu powołania go w roli obrońcy. Adwokat działając w roli obrońcy reprezentuje interesy podejrzanego/oskarżonego, zarówno w początkowym etapie postępowania, jak i w postępowaniu toczącym się przed sądem.

Obrońca podlega bezwzględnej tajemnicy obrończej.

Świadczona przez nas pomoc prawna w sprawach karnych obejmuje reprezentacje podejrzanego/oskarżonego na wszystkich etapach postępowania karnego, począwszy od uzyskania wglądu w dokumenty śledcze, po udział w przesłuchaniu w charakterze podejrzanego/oskarżonego i podejmowanie dalszych czynności w sprawie, w tym reprezentowania w sądzie.

Tagi : prawo;sąd;wyrok;
Kategorie : Prawo
Komentarze : 0 Komentarz Dopisz komentarz

Świętujemy 226 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Może zatem, warto uszanować obecną Konstytucję i jej przesłanie. Najistotniejszym słowem w naszej Konstytucji jest - wolność. Słowo to wymienione jest w niej 81 razy. Skoro tak, to jak rozumiemy ową wolność? Jako radość, jako szacunek dla innych, jako optymizm na przyszłość. Dlaczego, więc co niektórzy chcą zmiany Konstytucji, usunięcia bądź zastąpienia tych wartości?

Tagi : święta;
Kategorie : Prawo
Komentarze : 0 Komentarz Dopisz komentarz