MISJA KANCELARII ADWOKACKIEJ

Kancelaria Adwokacka Tusch kontynuuje chlubne tradycje rodzinne, korzystając z ponad 60 letniego doświadczenia w dziedzinie świadczenia pomocy prawnej. Jest Kancelarią rozwijającą się dynamicznie, pracującą według europejskich standardów. Doradzamy naszym Klientom z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków komunikowania się, również za pomocą poczty elektronicznej. Kancelaria przygotowana jest do obsługi prawnej osób fizycznych oraz przedsiębiorców o różnej strukturze i formie organizacyjno prawnej. Kluczową kwestią dla skutecznego reprezentowania interesów naszego Klienta jest indywidualne podejście do każdej ze spraw.

SPRAWY

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego i administracyjnego. W celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa prawnego możemy przygotować lub zaopiniować każdy rodzaj umowy związany z działalnością gospodarczą, obrotem majątkowym, bądź prawami niemajątkowymi. Naszym Klientom zapewniamy stały dostęp do wszechstronnej wiedzy eksperckiej zgodnie z kryteriami kompetencji. W związku z sukcesami w naszej działalności oraz kierowaniem się zasadami etyki zawodowej zostaliśmy wpisani do polskiej edycji leksykonu „Who is Who”.

NASZE ZAANGAŻOWANIE

Podstawowe wartości naszej Kancelarii są niezbędne w osiąganiu długofalowego sukcesu, dlatego znajdują odzwierciedlenie we wszystkich naszych relacjach i działaniach – na rynku, w miejscu pracy, w środowisku oraz w społecznościach lokalnych.

RYNEK

Przestrzegamy najwyższych standardów etycznych. Wiemy, że jakość naszych usług, wiarygodność naszej marki oraz oddanie naszych prawników buduje zaufanie i wzmacnia nasze wzajemne stosunki. Służymy tym, którzy cenią nasze usługi, poprzez stosowanie innowacyjnych rozwiązań, doskonałą obsługę Klienta oraz szacunek dla zwyczajów i kultury krajów, w których prowadzimy działalność.

SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

Poświęcamy nasz czas, doświadczenie oraz środki, aby w porozumieniu z władzami lokalnymi pomagać społeczeństwu w realizacji swoich praw. Chcemy poprawiać jakość życia poprzez inicjatywy adresowane do konkretnych społeczności, w których prowadzimy swoją działalność.

ZESPÓŁ KANCELARII

NASI WSPÓŁPRACOWNICY AKTYWNI, PEŁNI ŻYCIA I INICJATYWY

USŁUGI KANCELARII

ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ KANCELARIĘ

1

Kancelaria świadczy usługi na rzecz Klientów indywidualnych. Z myślą o tej właśnie grupie Klientów wyspecjalizowaliśmy się w następujących dziedzinach prawa:

 • prawo karne, karno-skarbowe oraz wykroczeń;
 • prawo rodzinne i osobowe – sprawy o rozwód lub separację, alimenty, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, władzę rodzicielską i podział majątku itp.;
 • prawo cywilne – sprawy o zapłatę, odszkodowawcze (błędy lekarskie, wypadki itd.), o ochronę dóbr osobistych, analiza i sporządzanie umów;
 • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające;
 • prawo spadkowe;
 • prawo obrotu nieruchomościami;
 • prawo administracyjne, prawo celne.

FORMA ŚWIADCZENIA USŁUG

2

Usługi adwokackie na rzecz Klientów indywidualnych świadczone są w następujących formach:

 • ustne porady prawne (udzielane na spotkaniu lub przez telefon);
 • pisemne opinie i analizy prawne – w bardziej skomplikowanych stanach prawnych (np. analiza umów, spraw sądowych i administracyjnych), sporządzane na piśmie (na zwykłym papierze lub w formie elektronicznej);
 • prowadzenie negocjacji (np. w sprawach rozwodowych, rodzinnych, o podział majątku, z deweloperami, w sporach sądowych itd.);
 • reprezentacja przed sądami w charakterze pełnomocnika procesowego, obrońcy lub oskarżyciela posiłkowego, przed wszystkimi sądami powszechnymi, wojskowymi i administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także przed wszystkimi trybunałami.

OFERTA DLA FIRM - KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA

3

W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje szereg wyspecjalizowanych usług z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców. Największym zainteresowaniem cieszy się pomoc prawna następującego rodzaju:

 • opiniowanie i sporządzanie umów;
 • porady i opinie prawne;
 • zakładanie spółek;
 • obsługa spółek;
 • prowadzenie spraw sądowych.

W RAMACH WSPÓŁPRACY

4

W ramach współpracy z Kancelarią możliwe jest też korzystanie ze stałej obsługi prawnej. Pozwala to na korzystanie z usług prawniczych w wymiarze czasowym i na warunkach ustalonych w umowie o stałą obsługę prawną. Umowa o stałą obsługę prawną daje klientowi najbardziej komfortowe warunki korzystania z pomocy prawnej. Jednocześnie pozwala najlepiej zoptymalizować koszt zamawianych usług prawnych oraz dostosować szybkość ich świadczenia do potrzeb danego przedsiębiorcy.

WYNAGRODZENIE

5

Wynagrodzenie za prowadzenie stałej obsługi prawnej firmy jest ustalane bądź ryczałtowo za dany okres czasu, bądź według stawek godzinowych. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie dokładnego zakresu usług oraz czasu, który będzie musiał być poświęcony na ich świadczenie, możliwe jest początkowo rozliczanie usług poprzez ustalanie opłaty za każdą czynność z osobna lub też według stawek godzinowych.

STAŁA OBSŁUGA PRAWNA

6

Możliwe jest zawarcie umowy o stałą obsługę prawną również bez ustalania stałych miesięcznych opłat. W takim przypadku Kancelaria po zapoznaniu się ze specyfiką i rodzajem działalności danego przedsiębiorcy pozostaje w gotowości do świadczenia usług. W przypadku potrzeby skorzystania z usług Kancelarii składane jest zamówienie, realizowane następnie w terminie i za wynagrodzeniem ustalonym wcześniej w umowie o stałą obsługę prawną.

CENNIK

 • PROFESJONALNIE - SPRAWNIE - RZETELNIE

  Ważną sprawą są jasne ustalenia finansowe z Klientem, aby nie stanowiły na żadnym etapie sprawy zaskoczenia. Dla potrzeb każdego Klienta możemy zaproponować różne warianty zajmowania się daną sprawą i co za tym idzie różne sposoby rozliczeń.
  Wysokość wynagrodzenia jest ustalana podczas indywidualnych rozmów z Klientem.
  Stosowane są dwa główne systemy rozliczeń:

  • System wynagrodzenia zryczałtowanego gdzie wynagrodzenie określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy.
  • System rozliczeń godzinowych gdzie wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia. System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac.
 • WYNAGRODZENIE KANCELARII

  Wynagrodzenie Kancelarii jest płatne z góry. Istnieje jednak możliwość rozłożenia go na raty. Kancelaria nie pobiera tzw. premii za sukces.
  Nie są przyjmowane również sprawy do prowadzenia za tzw. „procent”, czyli bez opłaty wstępnej, gdy wynagrodzenie ma stanowić udział w zysku w przypadku wygrania sprawy.
  Oprócz wartości przedmiotu sporu na wysokość wynagrodzenia ma wpływ poziom skomplikowania sprawy i czas jej trwania.
  Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć VAT (obecnie 23%).

 • PORADY PRAWNE

  Koszt udzielenia standardowej porady prawnej jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy przed sądem porada prawna udzielana jest za darmo.

 • PISMA PROCESOWE I UMOWY

  Koszt napisania standardowego pisma procesowego jest ustalany ryczałtowo z góry. Zależy on od stopnia skomplikowania sprawy oraz terminu w jakim pismo ma być przygotowane. Jeżeli do napisania pisma procesowego konieczna jest analiza akt sprawy w sądzie, pobierana jest dodatkowa opłata za czynności wykonywane poza Kancelarią. Wynagrodzenie za przygotowanie bądź analizę umowy ustalane jest indywidualnie, a zależy głównie od stopnia szczegółowości umowy i terminu wykonania prac.

 • SPRAWY SĄDOWE

  Najczęściej wynagrodzenie zryczałtowane jest pobierane za prowadzenie spraw sądowych. Wysokość wynagrodzenia adwokackiego jest ustalana na drodze umowy z Klientem, ale pewną wskazówkę może stanowić rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. 2015 poz. 1800).

WSPÓŁPRACUJEMY

Loading

Facebook