Bezpieczeństwo dziecka poprzez kontakt nadzorowany

Bezpieczeństwo dziecka jest najważniejsze dla każdego rodzica. W niektórych przypadkach, aby je zapewnić, sąd może zarządzić kontakty nadzorowane. Ten rodzaj kontaktu jest szczególnie ważny, gdy istnieją obawy dotyczące zdrowia lub bezpieczeństwa…