• 23 KWIETNIA 2021

    Jak zaplanować rozwód

    Jak zaplanować rozwód, czyli co należy przemyśleć przed złożeniem pozwu do sądu? Ustawodawca przewidział możliwość rozwiązania małżeństwa w drodze rozwodu dwojakiego rodzaju: rozwodu z orzeczeniem o winie rozwodu bez orzekania o winie Wybór jednego…

    • 9 LUTEGO 2021

    Kary za nielegalne zatrudnianie dłużnika alimentacyjnego

    Od 1 grudnia 2020r. weszły w życie istotne zmiany. Zgodnie z nimi karze podlega pracodawca, który nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy, jeżeli pracownik ten jest osobą wobec której toczy się egzekucja…

Facebook