Komunikat

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż adwokaci naszej Kancelarii wyrazili gotowość udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobom protestującym w zw. z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego – telefon kontaktowy 660 088 860