Kary za nielegalne zatrudnianie dłużnika alimentacyjnego

Od 1 grudnia 2020r. weszły w życie istotne zmiany. Zgodnie z nimi karze podlega pracodawca, który nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy, jeżeli pracownik ten jest osobą wobec której toczy się egzekucja…