Wykład

Kolejny rok akademicki rozpoczęty. Tym razem słuchacze Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki wykładu z „Ochrony własności intelektualnej” wysłuchali w formie zdalnej.