Nielegalna godzina policyjna

W ostatnich dniach słyszeliśmy w mediach komunikaty na temat godziny policyjnej wygłaszane przez polityków partii rządzącej. Niestety wiele z nich było ze sobą sprzecznych. Wskutek tego powstał szum medialny, a społeczeństwo zdezinformowane. Powstaje zasadnicze pytanie czy w Sylwestra obowiązuje godzina policyjna czy też nie?

Otóż, ogłoszona godzina policyjna narusza wszelkie możliwe standardy działania władzy publicznej, począwszy od oczywistej niezgodności rozporządzenia z ustawą, skończywszy na rażącym naruszeniu konstytucyjnej wolności przemieszczania się obywateli po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nie ma możliwości zakazać wychodzenia z domu w drodze rozporządzenia, bez wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.

Ustawa o chorobach zakaźnych, na podstawie której ogłoszono stan epidemii, umożliwia wprowadzenie ograniczeń co do sposobu przemieszczania się (jak bezpiecznie przemieszczać się np. z zachowaniem dystansu, w maseczkach , itp.) , ale nie umożliwia wprowadzenia powszechnego zakazu wychodzenia z domu.

Zatem powoływanie się na przedmiotową ustawę, jest nietrafne, na jej podstawie można określić w jaki sposób mamy się przemieszczać (pieszo, samochodem, w grupach, pojedynczo, z psem czy z karpiem 🙂 ), lecz nie można wprowadzić godziny policyjnej (zakazu wychodzenia z domu).

Czy policjant może nas ukarać mandantem za wyjście z domu w Sylwestra miedzy godz.19.00 a godz. 6.00? Generalnie nie powinien, jednak gdyby podjął taką decyzję to należy odmówić przyjęcia mandatu. Wówczas zostanie skierowany wniosek do Sądu Rejonowego gdzie Sąd rozpozna naszą sprawę w oparciu o przepisy obowiązującego prawa.