NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRAWIE O RUCHU DROGOWYM

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRAWIE O RUCHU DROGOWYM
  • pierwszeństwo dla pieszych jeszcze przed przejściem;
  • zakaz korzystania z telefonów komórkowych (i innych podobnych urządzeń) w trakcie wchodzenia na jezdnię lub torowisko lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;
  • w terenie zabudowanym bez względu na porę dnia ograniczenie prędkości do 50 km/h;
  • konieczność zachowania bezpiecznej odległości między pojazdami na drogach szybkiego ruchu.