Jak zaplanować rozwód

Kancelaria adwokacka TUSCH

Jak zaplanować rozwód, czyli co należy przemyśleć przed złożeniem pozwu do sądu?
Ustawodawca przewidział możliwość rozwiązania małżeństwa w drodze rozwodu dwojakiego rodzaju:

  • rozwodu z orzeczeniem o winie
  • rozwodu bez orzekania o winie

Wybór jednego z powyższych rozwiązań determinuje treść pozwu skierowanego do sądu, co można zauważyć na przykładach:

  • w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie powód będzie udowadniał winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego po stronie pozwanego i skonstruuje pozew w ten sposób, ażeby jak najlepiej uwydatnić czynniki konstytuujące winę
  • w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, powód w pozwie udowadniał będzie jedynie, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego

Dodatkowo relacje łączące małżonków bywają bardzo rozległe. Dotyczą zarówno sfery majątkowej, gdzie co do zasady występuje ustawowa wspólność małżeńska, ale także sfery prywatnej, która przejawia się w posiadaniu wspólnych dzieci. O wszelkich tego typu relacjach małżonkowie będą decydować w trakcie rozwodu. Wynika z tego potrzeba wnikliwej analizy poszczególnych stanów faktycznych i odpowiednie dopasowanie pism procesowych.
Dlatego też, niezależnie od przyjętego wariantu rozwiązania małżeństwa, warto skonsultować całe zagadnienie z adwokatem.

W celu umówienia spotkania proszę dzwonić na numer 602 669 129 lub 660 088 860