Dodatek do emerytury

<pdir=”auto”>Dodatek do emerytury – Świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP

Prawo do tego świadczenia przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył jako członek OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (wymagany bezpośredni udział co najmniej raz w roku) – przez co najmniej przez 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet). Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.

Świadczenie ratownicze przyznaje się na wniosek zainteresowanego złożony do komendanta powiatowego (miejskiego) PSP – tj. organu przyznającego, właściwego dla siedziby jednostki OSP, do której należy strażak ratownik OSP. Prawo do tego świadczenia przysługuje po osiągnięciu przez mężczyznę 65 roku życia, a przez kobietę 60 roku życia.

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 2022 roku w sprawie wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego (Dz.U. poz. 316).

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/316

Kancelaria adwokacka Tusch