Zmiany w Procedurze Cywilnej

Kancelaria adwokacka Tusch

Zmiany w Procedurze Cywilnej: Koniec z Rozprawami Rozwodowymi Online

Marzec 2024 roku przyniósł istotne zmiany w polskim systemie sądownictwa, zwłaszcza w kontekście postępowań cywilnych. Wprowadzenie nowelizacji przepisów procedury cywilnej zrewolucjonizowało wiele aspektów prowadzenia spraw w sądach, w tym możliwość przeprowadzania rozpraw za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, czyli tzw. rozpraw online. Jednak, wśród szerokiego zakresu spraw, które zyskały na tej nowoczesnej i wygodnej opcji, istotnym wyjątkiem pozostały postępowania rozwodowe.

W nowej rzeczywistości prawnej, mimo powszechnej cyfryzacji i ogólnego trendu ku większej dostępności sądów poprzez środki komunikacji elektronicznej, rozwody będą nadal wymagały osobistej obecności stron. Decyzja ta opiera się na kilku kluczowych przesłankach, które zdecydowanie wyróżniają postępowania rozwodowe spośród innych rodzajów spraw cywilnych.

Prywatność i Wrażliwość Spraw Rozwodowych

Centralnym argumentem za wyłączeniem rozpraw rozwodowych z możliwości prowadzenia ich online jest charakter tych postępowań. Rozwody toczą się za tzw. drzwiami zamkniętymi, co oznacza wyłączenie jawności z posiedzeń. Jest to praktyka mająca na celu ochronę prywatności osób zaangażowanych w sprawę, ich danych osobowych oraz szczegółów, które mogą być wyjątkowo wrażliwe i osobiste. W kontekście online, zagwarantowanie takiego poziomu prywatności i ochrony danych jest znacznie trudniejsze.

Bezpośredniość i Osobisty Charakter Rozprawy

Kolejnym ważnym aspektem jest konieczność bezpośredniego, osobistego kontaktu między stronami a sądem. W sprawach rozwodowych, gdzie często dochodzi do głębokich emocji, nieporozumień i konfliktów, bezpośrednia obecność w sądzie pozwala lepiej zrozumieć kontekst i niuanse sprawy. Bezpośredni kontakt z sędzią daje możliwość pełniejszego wyjaśnienia okoliczności oraz przedstawienia emocjonalnego tła konfliktu, co ma kluczowe znaczenie dla sprawiedliwego i w pełni świadomego orzekania.