• 10 MARCA 2021

  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Bardzo ważne orzeczenie dla osób ukaranych przez sanepid w związku z wprowadzonymi obostrzeniami. VII SA/Wa 1624/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
  • 17 LUTEGO 2021

  Fałszywa aplikacja IPKO

  UWAGA !!!!! Komisja Nadzoru Finansowego ostrzega użytkowników przed fałszywą aplikacją, która podszywa się pod należące do PKO BP IKO. Zespół CSIRT (Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego), działający…

  • 9 LUTEGO 2021

  Kary za nielegalne zatrudnianie dłużnika alimentacyjnego

  Od 1 grudnia 2020r. weszły w życie istotne zmiany. Zgodnie z nimi karze podlega pracodawca, który nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy, jeżeli pracownik ten jest osobą wobec której toczy się egzekucja…

  • 31 STYCZNIA 2021

  29 Finał WOŚP

  Jak co roku i tym razem gramy z WOŚP, jednak nadszedł czas, gdy wsparcie Fundacji ma podwójne znaczenie!
  • 30 GRUDNIA 2020

  Nielegalna godzina policyjna

  W ostatnich dniach słyszeliśmy w mediach komunikaty na temat godziny policyjnej wygłaszane przez polityków partii rządzącej. Niestety wiele z nich było ze sobą sprzecznych. Wskutek tego powstał szum medialny, a społeczeństwo zdezinformowane. Powstaje…

 61,125 razem,  5 dzisiaj

Facebook