• 24 MARCA 2021

  NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRAWIE O RUCHU DROGOWYM

  NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRAWIE O RUCHU DROGOWYM pierwszeństwo dla pieszych jeszcze przed przejściem; zakaz korzystania z telefonów komórkowych (i innych podobnych urządzeń) w trakcie wchodzenia na jezdnię lub torowisko lub przechodzenia przez jezdnię lub…

  • 10 MARCA 2021

  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Bardzo ważne orzeczenie dla osób ukaranych przez sanepid w związku z wprowadzonymi obostrzeniami. VII SA/Wa 1624/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
  • 17 LUTEGO 2021

  Fałszywa aplikacja IPKO

  UWAGA !!!!! Komisja Nadzoru Finansowego ostrzega użytkowników przed fałszywą aplikacją, która podszywa się pod należące do PKO BP IKO. Zespół CSIRT (Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego), działający…

  • 9 LUTEGO 2021

  Kary za nielegalne zatrudnianie dłużnika alimentacyjnego

  Od 1 grudnia 2020r. weszły w życie istotne zmiany. Zgodnie z nimi karze podlega pracodawca, który nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy, jeżeli pracownik ten jest osobą wobec której toczy się egzekucja…

  • 31 STYCZNIA 2021

  29 Finał WOŚP

  Jak co roku i tym razem gramy z WOŚP, jednak nadszedł czas, gdy wsparcie Fundacji ma podwójne znaczenie!

 62,806 razem,  5 dzisiaj

Facebook