Dodatek do emerytury

<pdir=”auto”>Dodatek do emerytury – Świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP Prawo do tego świadczenia przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył jako członek OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych…